Kryteria oceny firm

Kryteria oceny firm biorących udział w konkursie „Znak Jakości” zostały ściśle określone w regulaminie. Zgodnie z zasadami tego konkursu, pod uwagę brane są takie kwestie jak jakość oferowanych produktów bądź usług oraz poziom obsługi klienta. Na oceną uzyskaną przez poszczególne firmy będą miały wpływ opinie ekspertów powołanych w skład jury, a także zaproszonych do udziału w konkursie konsumentów.

Eksperci dokonają oceny jakości produktów i usług wyłącznie na podstawie informacji uzyskanych od samych producentów bądź usługodawców. Klienci ocenią natomiast to, w jakim stopniu wypróbowane wcześniej produkty i usługi spełniają ich oczekiwania. Zarówno eksperci, jak i konsumenci wyrażą swoją opinię na temat poziomu obsługi klienta. W tym celu oceniający zwrócą uwagę na kompetencje pracowników mających kontakt z konsumentem, umiejętność przekazania ważnych informacji, postępowanie w przypadku reklamacji zakupionego towaru bądź wybranej usługi oraz na nastawienie wobec klienta. Zgodnie z przyjętymi przez organizatorów zasadami, jakość produktów i usług będzie tak samo istotna, jak poziom obsługi. Jednocześnie takie samo znaczenie będą miały oceny jury, jak i konsumentów. Regulamin uniemożliwia brania pod uwagę jakichkolwiek innych kwestii w trakcie dokonywania oceny poszczególnych firm.

100_0662

Każda firma uczestnicząca w konkursie „Znak Jakości” ma prawo do zapoznania się z jego szczegółowym regulaminem, natomiast po jego zakończeniu ma możliwość otrzymania uzasadnienia przyznanej jej oceny.