Organizatorzy konkursu

Organizatorem konkursu „Znak Jakości” jest niezależna organizacja konsumencka Centrum Polskich Konsumentów. Stowarzyszenie rozpoczęło działalność w 2005 roku. Wśród najważniejszych jego celi znalazły się ochrona praw konsumentów oraz ułatwienie im wyboru sprawdzonych i godnych zaufania marek.

W ciągu swojej niemal dziesięcioletniej działalności Centrum Polskich Konsumentów podejmowało rozmaite działania, które miały na celu wyselekcjonować spośród działających na rynku firm te, które zasługują na najwyższe zaufanie. To właśnie w tym celu przed ponad trzema laty podjęta została decyzja o organizacji konkursu, którego celem miało być przyznanie takim firmom specjalnego wyróżnienia. Kilkumiesięczna praca zakończyła się stworzeniem regulaminu programu oraz ogłoszeniem pierwszej edycji konkursu, do której zgłosiło się wówczas kilkadziesiąt firm.

807908

Liczne osiągnięcia stowarzyszenia Centrum Polskich Konsumentów oraz jego wysoki poziom zaufania stanowi gwarancję sprawiedliwego przebiegu konkursu. Organizatorzy podejmują starania mające na celu rozpowszechnienie wiedzy o programie wśród jak największej ilości firm. Jednocześnie dbają o to, żeby wśród oceniających uczestników programu znalazły się wyłącznie niezależne, w pełni obiektywne osoby. W ten sposób zapewniony jest sprawiedliwy przebieg każdej edycji konkursu.

Organizatorzy programu „Znak Jakości” zapewniają, iż są otwarci na wszystkie porady i sugestie, które można kierować do nich w każdej chwili pod adresem Centrum Polskich Konsumentów.