Prawa i obowiązki uczestników konkursu

Podobnie jak i w przypadku każdego innego konkursu, uczestnicy programu „Znak Jakości” mają zarówno swoje prawa, jak i obowiązki.

Każdy z uczestników może, a zarazem powinien zapoznać się z regulaminem konkursu, przed wyrażeniem swojej chęci uczestnictwa w nim. Właściciel bądź upoważniony do tego przedstawiciel firmy podpisuje bowiem dokument, w którym potwierdza znajomość regulaminu oraz zgodę na określone w nim zasady. Każdej firmie przysługuje również prawo do wycofania się z konkursu, przy zachowaniu związanych z tym procedur. Po zakończeniu programu uczestnicy mają prawo zapoznać się z uzasadnieniem otrzymanej oceny. Laureaci konkursu mają prawo otrzymać określony w regulaminie certyfikat. Przysługuje im również prawo do posługiwania się tytułem laureata programu „Znak Jakości”. Każdy uczestnik konkursu może również złożyć skargę do organizatorów, jeżeli uważa, że przysługujące mu prawa zostały złamane.

leistungenbildschirmschoner

Firmy uczestniczące w programie mają obowiązek umożliwić ekspertom oraz konsumentom przeprowadzenie rzetelnej analizy swojej oferty. W tym celu muszą między innymi przekazać dokładne informacje na temat oferowanych przez siebie produktów bądź usług. Uczestnicy nie mają prawa podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na obiektywność oceniających. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji firma zostaje natychmiastowo usunięta z grona uczestników konkursu.

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie praw oraz obowiązków uczestników konkursu, należy skonsultować się z jego organizatorami.