Sędziowie konkursu

Zgodnie z regulaminem ustanowionym przez organizatorów „Znak Jakości” oceniającymi w konkursie są eksperci oraz konsumenci. Zarówno jedni, jak i drudzy mają taki sam wpływ na ostateczną ocenę, którą uzyskują poszczególne firmy.

Do udziału w konkursie zapraszani są tacy eksperci, którzy specjalizują się w branżach, w których działalność prowadzą zgłoszone do konkursu firmy. Zadaniem takich osób jest dokonanie rzetelnej oceny poszczególnych produktów oraz usług, na podstawie posiadanej wiedzy oraz informacji uzyskanych od producentów i usługodawców. Rola ekspertów jest bardzo ważne także podczas oceny jakości obsługi klienta. W tym przypadku mają oni przede wszystkim ocenić to, czy informacje przekazywane klientom na temat konkretnych towarów i usług są w pełni zgodne z rzeczywistością. Jednocześnie mają za zadanie skontrolować, czy firmy przestrzegają obowiązujących przepisów, na przykład podczas postępowania reklamacyjnego.

personalservicequalitaet

Konsumenci wyrażają swoją opinię na temat jakości oferty dopiero po wypróbowaniu danego produktu bądź skorzystaniu z konkretnej usługi. Maja oni bowiem sprawdzić, na ile spełniają one oczekiwania klientów. Konsumenci oceniają również poziom obsługi klienta, zwracając uwagę na to, czy producent bądź usługodawca jest w stanie udzielić zrozumiałych odpowiedzi na różne pytania oraz czy wykazuje przychylne nastawienie względem klienta.

Organizatorzy dbają o wybór niezależnych ekspertów oraz obiektywnych klientów, celem zapewnienia sprawiedliwego przebiegu konkursu.